• PID: BS-07010x-A02
 • UID: BS-07010x-A02
 • Ostatnia aktualizacja: 24.07.2023 08:21

System oczyszczania wody Labaqua

Array ( [id] => 6592 [0] => 6592 [rel] => 6589 [1] => 6589 [title] => System oczyszczania wody Labaqua [2] => System oczyszczania wody Labaqua [names] => [3] => [type] => products [4] => products [status] => 1 [5] => 1 [sum_views] => 699 [6] => 699 [template] => 2 [7] => 2 [menu] => [8] => [counter] => 0 [9] => 0 [time] => 2023-07-24 08:21:30 [10] => 2023-07-24 08:21:30 [sub_templates] => 0 [11] => 0 [catalog] => 0 [12] => 0 [blink] => 0 [13] => 0 [alias] => system-oczyszczania-wody-labaqua [14] => system-oczyszczania-wody-labaqua [pozycja] => [15] => [kolor] => 0 [16] => 0 [ccs_id] => 1759 [17] => 1759 [iid] => 6592 [18] => 6592 [sdesc] =>

Uniwersalne systemy oczyszczania wody Labaqua wytwarzające wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej.

[19] =>

Uniwersalne systemy oczyszczania wody Labaqua wytwarzające wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej.

[desc] =>

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Systemy Labaqua wytwarzają wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej.

Każda konfiguracja systemu Labaqua wytwarza zarówno wodę ultraczystą, jak i wodę czystą. Woda ultraczysta (stopień 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopień 2) jest dozowana bezpośrednio ze zbiornika.

Labaqua Trace można stosować do wymagających zastosowań, w tym między innymi do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, analizy śladowej zawartości nieorganicznych.

Labaqua HPLC wytwarza wodę z bardzo niską zawartością węgla organicznego (TOC), spełniającą wymagania w metodach chromatografii. Woda z Labaqua HPLC może być również używana do niektórych prac w mikrobiologii i biologii molekularnej.

Labaqua Bio wytwarza wodę o bardzo niskiej zawartości związków organicznych i RNaz/DNaz, przeznaczona jest do stosowania w biologii molekularnej, w tym do zastosowań wrażliwych na RNazy.

System Labaqua HPLC oraz Bio można stosować w większości wymagających prac włączając, ale nie ograniczając się do: analiz nieorganicznych, chromatografii cieczowej , hodowli komórkowej, biologii molekularnej.

Przy oporności 18,2 MΩ · cm (0,055 μS/cm) ultraczysta woda wytwarzana przez system Labaqua przekracza wymagania wszystkich odpowiednich norm (ISO 3696 Grade 1, ASTM typ I, CLSI typ I). Oczyszczoną wodę zbiera się w zbiorniku. Zintegrowany system recyrkulacji zapewnia stałą jakość wody i redukuje całkowity węgiel organiczny (TOC) do bardzo niskich poziomów: <2 ppb.

Czysta woda wytwarzana przez systemy Labaqua spełnia wymagania normy ISO 3696 klasa 2 i może być używana do mycia sprzętu laboratoryjnego, metod chemii na mokro, spektrofotometrów płomieniowych itp.

Wszystkie systemy Labaqua są wyposażone w kontroler z kolorowym graficznym wyświetlaczem LCD do wskazywania jakości wody. Wyświetlacz LCD zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu, a także schemat blokowy pozostałego okresu eksploatacji filtra wstępnego i wydajności modułu dejonizacji (DI). Inteligentny system monitorowania modułu DI zapewnia również obniżenie kosztów eksploatacji. Użytkownik jest instruowany, aby wymienić moduł DI tylko wtedy, gdy moduł zbliża się do końca okresu użytkowania.

Wszystkie wkłady i filtry są łatwo dostępne i nie są wymagane żadne narzędzia do ich wymiany. System Labaqua można zainstalować na stole laboratoryjnym lub zamontować na ścianie.

Funkcje:

 • Dozowanie wolumetryczne - umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnej objętości dozowania dla każdego cyklu dozowania. Objętość dozowania można ustawić za pomocą klawiatury lub za pomocą trybu „teaching”.
 • Jakość wody - wbudowana pętla recyrkulacyjna zapewnia stabilną jakość wody premium i umożliwia praktyczną eliminację całkowitego węgla organicznego (TOC).
 • Niskie koszty eksploatacji - wydajność modułów dejonizujących i polerujących jest stale monitorowana. Algorytm monitorowania umożliwia obniżenie kosztów bieżących, ponieważ wymiana modułów jest wymagana tylko wtedy, gdy okres użytkowania jest bliski końca.
 • Monitor całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) - zanieczyszczenia organiczne mogą nie wpływać na przewodnictwo wody, dlatego czujników przewodności nie można używać do monitorowania TOC. Dlatego potrzebny jest specjalny moduł monitorowania TOC do pomiaru poziomu TOC (Labaqua HPLC oraz Bio).
 • Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD - status elementu systemu jest odzwierciedlany na wyświetlaczu w intuicyjny wzór kolorów (zielony / żółty / czerwony).
 • Schemat blokowy systemu - pokazuje wszystkie statusy komponentów i parametry jakości wody.

Systemy Labaqua zawierają:

 • pompę wspomagającą,
 • zestaw filtrów wstępnych,
 • moduł odwróconej osmozy,
 • moduł dejonizacji,
 • moduł końcowego etapu polerowania,
 • zbiornik magazynowy 30 L ze zintegrowanym zaworem dozującym klasy 2,
 • system recyrkulacji.

Moduły specyficzne dla modelu:

 • Labaqua Trace - mikrofiltr w miejscu użycia,
 • Labaqua HPLC - mikrofiltr w miejscu użycia, monitor TOC,
 • Labaqua Bio - ultrafiltr w punkcie zastosowania, moduł sterylizacji UV, monitor TOC.

Zgodność systemu ze specyfikacją techniczną jest zapewniona, jeśli przestrzegane są następujące minimalne wymagania dotyczące wody z kranu, a wymagania konserwacyjne określone w instrukcji użytkownika są wykonywane w odpowiednim czasie.

 • Rodzaj wody zasilającej: pitna
 • Minimalne ciśnienie: ≥0,5 bar
 • Maksymalne ciśnienie: ≤5 bar
 • Przewodnictwo: <1300 µS/cm
 • Temperatura: od 5 do 35°C
 • pH: 4–10
 • Indeks zanieczyszczenia: <10
 • Żelazo: <0,1 ppm jako CaCO3
 • Aluminium: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Mangan: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Wolny chlor: <1 ppm
 • Wskaźnik nasycenia Langeriera: <+0,2
 • TOC: <2000 ppb
[20] =>

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Systemy Labaqua wytwarzają wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej.

Każda konfiguracja systemu Labaqua wytwarza zarówno wodę ultraczystą, jak i wodę czystą. Woda ultraczysta (stopień 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopień 2) jest dozowana bezpośrednio ze zbiornika.

Labaqua Trace można stosować do wymagających zastosowań, w tym między innymi do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, analizy śladowej zawartości nieorganicznych.

Labaqua HPLC wytwarza wodę z bardzo niską zawartością węgla organicznego (TOC), spełniającą wymagania w metodach chromatografii. Woda z Labaqua HPLC może być również używana do niektórych prac w mikrobiologii i biologii molekularnej.

Labaqua Bio wytwarza wodę o bardzo niskiej zawartości związków organicznych i RNaz/DNaz, przeznaczona jest do stosowania w biologii molekularnej, w tym do zastosowań wrażliwych na RNazy.

System Labaqua HPLC oraz Bio można stosować w większości wymagających prac włączając, ale nie ograniczając się do: analiz nieorganicznych, chromatografii cieczowej , hodowli komórkowej, biologii molekularnej.

Przy oporności 18,2 MΩ · cm (0,055 μS/cm) ultraczysta woda wytwarzana przez system Labaqua przekracza wymagania wszystkich odpowiednich norm (ISO 3696 Grade 1, ASTM typ I, CLSI typ I). Oczyszczoną wodę zbiera się w zbiorniku. Zintegrowany system recyrkulacji zapewnia stałą jakość wody i redukuje całkowity węgiel organiczny (TOC) do bardzo niskich poziomów: <2 ppb.

Czysta woda wytwarzana przez systemy Labaqua spełnia wymagania normy ISO 3696 klasa 2 i może być używana do mycia sprzętu laboratoryjnego, metod chemii na mokro, spektrofotometrów płomieniowych itp.

Wszystkie systemy Labaqua są wyposażone w kontroler z kolorowym graficznym wyświetlaczem LCD do wskazywania jakości wody. Wyświetlacz LCD zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu, a także schemat blokowy pozostałego okresu eksploatacji filtra wstępnego i wydajności modułu dejonizacji (DI). Inteligentny system monitorowania modułu DI zapewnia również obniżenie kosztów eksploatacji. Użytkownik jest instruowany, aby wymienić moduł DI tylko wtedy, gdy moduł zbliża się do końca okresu użytkowania.

Wszystkie wkłady i filtry są łatwo dostępne i nie są wymagane żadne narzędzia do ich wymiany. System Labaqua można zainstalować na stole laboratoryjnym lub zamontować na ścianie.

Funkcje:

 • Dozowanie wolumetryczne - umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnej objętości dozowania dla każdego cyklu dozowania. Objętość dozowania można ustawić za pomocą klawiatury lub za pomocą trybu „teaching”.
 • Jakość wody - wbudowana pętla recyrkulacyjna zapewnia stabilną jakość wody premium i umożliwia praktyczną eliminację całkowitego węgla organicznego (TOC).
 • Niskie koszty eksploatacji - wydajność modułów dejonizujących i polerujących jest stale monitorowana. Algorytm monitorowania umożliwia obniżenie kosztów bieżących, ponieważ wymiana modułów jest wymagana tylko wtedy, gdy okres użytkowania jest bliski końca.
 • Monitor całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) - zanieczyszczenia organiczne mogą nie wpływać na przewodnictwo wody, dlatego czujników przewodności nie można używać do monitorowania TOC. Dlatego potrzebny jest specjalny moduł monitorowania TOC do pomiaru poziomu TOC (Labaqua HPLC oraz Bio).
 • Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD - status elementu systemu jest odzwierciedlany na wyświetlaczu w intuicyjny wzór kolorów (zielony / żółty / czerwony).
 • Schemat blokowy systemu - pokazuje wszystkie statusy komponentów i parametry jakości wody.

Systemy Labaqua zawierają:

 • pompę wspomagającą,
 • zestaw filtrów wstępnych,
 • moduł odwróconej osmozy,
 • moduł dejonizacji,
 • moduł końcowego etapu polerowania,
 • zbiornik magazynowy 30 L ze zintegrowanym zaworem dozującym klasy 2,
 • system recyrkulacji.

Moduły specyficzne dla modelu:

 • Labaqua Trace - mikrofiltr w miejscu użycia,
 • Labaqua HPLC - mikrofiltr w miejscu użycia, monitor TOC,
 • Labaqua Bio - ultrafiltr w punkcie zastosowania, moduł sterylizacji UV, monitor TOC.

Zgodność systemu ze specyfikacją techniczną jest zapewniona, jeśli przestrzegane są następujące minimalne wymagania dotyczące wody z kranu, a wymagania konserwacyjne określone w instrukcji użytkownika są wykonywane w odpowiednim czasie.

 • Rodzaj wody zasilającej: pitna
 • Minimalne ciśnienie: ≥0,5 bar
 • Maksymalne ciśnienie: ≤5 bar
 • Przewodnictwo: <1300 µS/cm
 • Temperatura: od 5 do 35°C
 • pH: 4–10
 • Indeks zanieczyszczenia: <10
 • Żelazo: <0,1 ppm jako CaCO3
 • Aluminium: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Mangan: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Wolny chlor: <1 ppm
 • Wskaźnik nasycenia Langeriera: <+0,2
 • TOC: <2000 ppb
[file] => 4081 [21] => 4081 [link] => 0 [22] => 0 [odkiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [23] => 0000-00-00 00:00:00 [dokiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [24] => 0000-00-00 00:00:00 [emituj] => [25] => [pluralllg] => [26] => [ccs_field_01] =>

Modele

 • Labaqua Trace
 • Labaqua HPLC
 • Labaqua Bio
[27] =>

Modele

 • Labaqua Trace
 • Labaqua HPLC
 • Labaqua Bio
[ccs_field_02] => CE [28] => CE [ccs_field_03] =>

Specyfikacja

MODEL Labaqua Trace Labaqua HPLC Labaqua Bio
Oporność wody ultraczystej (Grade 1) [MΩ · cm] 18,2 18,2 18,2
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] 0,055 0,055 0,055
Oporność wody ultraczystej (Grade 2) [MΩ · cm] >10 >10 >10
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] <0,1 <0,1 <0,1
TOC [ppb] <30 <2 <2
RNazy [ng/mL] - - <0,01
DNazy [pg/µL] - - 4
Bakterie [CFU/mL] <1 <1 <0,01
Endotoksyny [EU/mL] <0,15 <0,15 <0,001
Cząsteczki >0,22 µm  <1 <1 <1/mL
Żywotność modułu dejonizującego (moduł standardowy) [m3] 1 1 1
Zbiornik [L] 30 30 30
Ciśnienie wody zasilającej [bar] 0,5-5 0,5-5 0,5-5
Przewodność wody zasilającej [µS/cm] <1300 <1300 <1300
Wymiary (W x D x H) [mm] 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620
Waga [kg] 24 25 26
Zużycie energii [W] 130 130 130
Napięcie nominalne [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

 

Zastosowanie Trace HPLC Bio
Zastosowanie ogólne Płukanie szkła X X X
Myjki laboratoryjne X X X
Autoklawy X X X
Elektrochemia X X X
Chemia mokra X X X
Spektrofotometria X X X
Przygotowywanie buforów i mediów X X X
Przygotowywanie odczynników X X X
Metody analizy nieorganicznej Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer płomieniowy) X X X
Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer grafitowy) X X X
Spektrofotometria mas sprzężona z plazmą (ICPMS) X X X
Spektrofotometria plazmowa (ICPOES) X X X
Chromatografia jonowa X X X
Metoda analizy organicznej Chromatografia cieczowa (HPLC / UHPLC)   X X
Chromatografia gazowa   X X
Pomiary TOC   X X
Biologia molekularna Cytometria przepływowa     X
Hodowla komórkowa i tkankowa     X
Biologia molekularna     X
[29] =>

Specyfikacja

MODEL Labaqua Trace Labaqua HPLC Labaqua Bio
Oporność wody ultraczystej (Grade 1) [MΩ · cm] 18,2 18,2 18,2
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] 0,055 0,055 0,055
Oporność wody ultraczystej (Grade 2) [MΩ · cm] >10 >10 >10
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] <0,1 <0,1 <0,1
TOC [ppb] <30 <2 <2
RNazy [ng/mL] - - <0,01
DNazy [pg/µL] - - 4
Bakterie [CFU/mL] <1 <1 <0,01
Endotoksyny [EU/mL] <0,15 <0,15 <0,001
Cząsteczki >0,22 µm  <1 <1 <1/mL
Żywotność modułu dejonizującego (moduł standardowy) [m3] 1 1 1
Zbiornik [L] 30 30 30
Ciśnienie wody zasilającej [bar] 0,5-5 0,5-5 0,5-5
Przewodność wody zasilającej [µS/cm] <1300 <1300 <1300
Wymiary (W x D x H) [mm] 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620
Waga [kg] 24 25 26
Zużycie energii [W] 130 130 130
Napięcie nominalne [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

 

Zastosowanie Trace HPLC Bio
Zastosowanie ogólne Płukanie szkła X X X
Myjki laboratoryjne X X X
Autoklawy X X X
Elektrochemia X X X
Chemia mokra X X X
Spektrofotometria X X X
Przygotowywanie buforów i mediów X X X
Przygotowywanie odczynników X X X
Metody analizy nieorganicznej Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer płomieniowy) X X X
Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer grafitowy) X X X
Spektrofotometria mas sprzężona z plazmą (ICPMS) X X X
Spektrofotometria plazmowa (ICPOES) X X X
Chromatografia jonowa X X X
Metoda analizy organicznej Chromatografia cieczowa (HPLC / UHPLC)   X X
Chromatografia gazowa   X X
Pomiary TOC   X X
Biologia molekularna Cytometria przepływowa     X
Hodowla komórkowa i tkankowa     X
Biologia molekularna     X
[ccs_field_04] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (wegiel / 1 µm) z manomterem,
 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (polifosforan / węgiel / 1 µm) z manometrem,
 • 60 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort" z ogranicznikiem poziomu, bez pompy,
 • 100 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort", bez pompy.
[30] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (wegiel / 1 µm) z manomterem,
 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (polifosforan / węgiel / 1 µm) z manometrem,
 • 60 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort" z ogranicznikiem poziomu, bez pompy,
 • 100 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort", bez pompy.
[ccs_field_05] => [31] => [ccs_field_06] => [32] => [ccs_field_07] => BS-07010x-A02 [33] => BS-07010x-A02 [ccs_field_08] => 0 [34] => 0 [ccs_field_09] => 0 [35] => 0 [ccs_field_10] => BS-07010x-A02 [36] => BS-07010x-A02 [ccs_field_11] => [37] => [ccs_field_12] => [38] => [ccs_field_13] => [39] => [superior_status] => 0 [40] => 0 [41] => 6592 [cena_netto] => 0.00 [42] => 0.00 [cena_brutto] => 0.00 [43] => 0.00 [prom_netto] => 0.00 [44] => 0.00 [prom_brutto] => 0.00 [45] => 0.00 [vat] => [46] => [kod] => BS-07010x-A02 [47] => BS-07010x-A02 [magazyn] => 0 [48] => 0 [magazyn_on] => 0 [49] => 0 [producent] => 4408 [50] => 4408 [waga] => 0 [51] => 0 [dostawa] => [52] => [promo] => 0 [53] => 0 [modul] => [54] => [dostepny] => 0 [55] => 0 [count_sale] => 0 [56] => 0 [rabat] => [57] => [proa3m] => 0 [58] => 0 [59] => 0 )

Producent:

Akcje:

Opis ogólny

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Systemy Labaqua wytwarzają wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej.

Każda konfiguracja systemu Labaqua wytwarza zarówno wodę ultraczystą, jak i wodę czystą. Woda ultraczysta (stopień 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopień 2) jest dozowana bezpośrednio ze zbiornika.

Labaqua Trace można stosować do wymagających zastosowań, w tym między innymi do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, analizy śladowej zawartości nieorganicznych.

Labaqua HPLC wytwarza wodę z bardzo niską zawartością węgla organicznego (TOC), spełniającą wymagania w metodach chromatografii. Woda z Labaqua HPLC może być również używana do niektórych prac w mikrobiologii i biologii molekularnej.

Labaqua Bio wytwarza wodę o bardzo niskiej zawartości związków organicznych i RNaz/DNaz, przeznaczona jest do stosowania w biologii molekularnej, w tym do zastosowań wrażliwych na RNazy.

System Labaqua HPLC oraz Bio można stosować w większości wymagających prac włączając, ale nie ograniczając się do: analiz nieorganicznych, chromatografii cieczowej , hodowli komórkowej, biologii molekularnej.

Przy oporności 18,2 MΩ · cm (0,055 μS/cm) ultraczysta woda wytwarzana przez system Labaqua przekracza wymagania wszystkich odpowiednich norm (ISO 3696 Grade 1, ASTM typ I, CLSI typ I). Oczyszczoną wodę zbiera się w zbiorniku. Zintegrowany system recyrkulacji zapewnia stałą jakość wody i redukuje całkowity węgiel organiczny (TOC) do bardzo niskich poziomów: <2 ppb.

Czysta woda wytwarzana przez systemy Labaqua spełnia wymagania normy ISO 3696 klasa 2 i może być używana do mycia sprzętu laboratoryjnego, metod chemii na mokro, spektrofotometrów płomieniowych itp.

Wszystkie systemy Labaqua są wyposażone w kontroler z kolorowym graficznym wyświetlaczem LCD do wskazywania jakości wody. Wyświetlacz LCD zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu, a także schemat blokowy pozostałego okresu eksploatacji filtra wstępnego i wydajności modułu dejonizacji (DI). Inteligentny system monitorowania modułu DI zapewnia również obniżenie kosztów eksploatacji. Użytkownik jest instruowany, aby wymienić moduł DI tylko wtedy, gdy moduł zbliża się do końca okresu użytkowania.

Wszystkie wkłady i filtry są łatwo dostępne i nie są wymagane żadne narzędzia do ich wymiany. System Labaqua można zainstalować na stole laboratoryjnym lub zamontować na ścianie.

Funkcje:

 • Dozowanie wolumetryczne - umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnej objętości dozowania dla każdego cyklu dozowania. Objętość dozowania można ustawić za pomocą klawiatury lub za pomocą trybu „teaching”.
 • Jakość wody - wbudowana pętla recyrkulacyjna zapewnia stabilną jakość wody premium i umożliwia praktyczną eliminację całkowitego węgla organicznego (TOC).
 • Niskie koszty eksploatacji - wydajność modułów dejonizujących i polerujących jest stale monitorowana. Algorytm monitorowania umożliwia obniżenie kosztów bieżących, ponieważ wymiana modułów jest wymagana tylko wtedy, gdy okres użytkowania jest bliski końca.
 • Monitor całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) - zanieczyszczenia organiczne mogą nie wpływać na przewodnictwo wody, dlatego czujników przewodności nie można używać do monitorowania TOC. Dlatego potrzebny jest specjalny moduł monitorowania TOC do pomiaru poziomu TOC (Labaqua HPLC oraz Bio).
 • Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD - status elementu systemu jest odzwierciedlany na wyświetlaczu w intuicyjny wzór kolorów (zielony / żółty / czerwony).
 • Schemat blokowy systemu - pokazuje wszystkie statusy komponentów i parametry jakości wody.

Systemy Labaqua zawierają:

 • pompę wspomagającą,
 • zestaw filtrów wstępnych,
 • moduł odwróconej osmozy,
 • moduł dejonizacji,
 • moduł końcowego etapu polerowania,
 • zbiornik magazynowy 30 L ze zintegrowanym zaworem dozującym klasy 2,
 • system recyrkulacji.

Moduły specyficzne dla modelu:

 • Labaqua Trace - mikrofiltr w miejscu użycia,
 • Labaqua HPLC - mikrofiltr w miejscu użycia, monitor TOC,
 • Labaqua Bio - ultrafiltr w punkcie zastosowania, moduł sterylizacji UV, monitor TOC.

Zgodność systemu ze specyfikacją techniczną jest zapewniona, jeśli przestrzegane są następujące minimalne wymagania dotyczące wody z kranu, a wymagania konserwacyjne określone w instrukcji użytkownika są wykonywane w odpowiednim czasie.

 • Rodzaj wody zasilającej: pitna
 • Minimalne ciśnienie: ≥0,5 bar
 • Maksymalne ciśnienie: ≤5 bar
 • Przewodnictwo: <1300 µS/cm
 • Temperatura: od 5 do 35°C
 • pH: 4–10
 • Indeks zanieczyszczenia: <10
 • Żelazo: <0,1 ppm jako CaCO3
 • Aluminium: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Mangan: <0,05 ppm jako CaCO3
 • Wolny chlor: <1 ppm
 • Wskaźnik nasycenia Langeriera: <+0,2
 • TOC: <2000 ppb

Specyfikacja

MODEL Labaqua Trace Labaqua HPLC Labaqua Bio
Oporność wody ultraczystej (Grade 1) [MΩ · cm] 18,2 18,2 18,2
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] 0,055 0,055 0,055
Oporność wody ultraczystej (Grade 2) [MΩ · cm] >10 >10 >10
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] <0,1 <0,1 <0,1
TOC [ppb] <30 <2 <2
RNazy [ng/mL] - - <0,01
DNazy [pg/µL] - - 4
Bakterie [CFU/mL] <1 <1 <0,01
Endotoksyny [EU/mL] <0,15 <0,15 <0,001
Cząsteczki >0,22 µm  <1 <1 <1/mL
Żywotność modułu dejonizującego (moduł standardowy) [m3] 1 1 1
Zbiornik [L] 30 30 30
Ciśnienie wody zasilającej [bar] 0,5-5 0,5-5 0,5-5
Przewodność wody zasilającej [µS/cm] <1300 <1300 <1300
Wymiary (W x D x H) [mm] 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620
Waga [kg] 24 25 26
Zużycie energii [W] 130 130 130
Napięcie nominalne [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

 

Zastosowanie Trace HPLC Bio
Zastosowanie ogólne Płukanie szkła X X X
Myjki laboratoryjne X X X
Autoklawy X X X
Elektrochemia X X X
Chemia mokra X X X
Spektrofotometria X X X
Przygotowywanie buforów i mediów X X X
Przygotowywanie odczynników X X X
Metody analizy nieorganicznej Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer płomieniowy) X X X
Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer grafitowy) X X X
Spektrofotometria mas sprzężona z plazmą (ICPMS) X X X
Spektrofotometria plazmowa (ICPOES) X X X
Chromatografia jonowa X X X
Metoda analizy organicznej Chromatografia cieczowa (HPLC / UHPLC)   X X
Chromatografia gazowa   X X
Pomiary TOC   X X
Biologia molekularna Cytometria przepływowa     X
Hodowla komórkowa i tkankowa     X
Biologia molekularna     X

Modele

 • Labaqua Trace
 • Labaqua HPLC
 • Labaqua Bio

Indeksy produktu

Specyfikacja

MODEL Labaqua Trace Labaqua HPLC Labaqua Bio
Oporność wody ultraczystej (Grade 1) [MΩ · cm] 18,2 18,2 18,2
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] 0,055 0,055 0,055
Oporność wody ultraczystej (Grade 2) [MΩ · cm] >10 >10 >10
Przewodność wody ultraczystej (Grade 1) [µS/cm] <0,1 <0,1 <0,1
TOC [ppb] <30 <2 <2
RNazy [ng/mL] - - <0,01
DNazy [pg/µL] - - 4
Bakterie [CFU/mL] <1 <1 <0,01
Endotoksyny [EU/mL] <0,15 <0,15 <0,001
Cząsteczki >0,22 µm  <1 <1 <1/mL
Żywotność modułu dejonizującego (moduł standardowy) [m3] 1 1 1
Zbiornik [L] 30 30 30
Ciśnienie wody zasilającej [bar] 0,5-5 0,5-5 0,5-5
Przewodność wody zasilającej [µS/cm] <1300 <1300 <1300
Wymiary (W x D x H) [mm] 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620 320 x 560 x 620
Waga [kg] 24 25 26
Zużycie energii [W] 130 130 130
Napięcie nominalne [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

 

Zastosowanie Trace HPLC Bio
Zastosowanie ogólne Płukanie szkła X X X
Myjki laboratoryjne X X X
Autoklawy X X X
Elektrochemia X X X
Chemia mokra X X X
Spektrofotometria X X X
Przygotowywanie buforów i mediów X X X
Przygotowywanie odczynników X X X
Metody analizy nieorganicznej Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer płomieniowy) X X X
Spektrofotometria absorpcji atomowej (atomizer grafitowy) X X X
Spektrofotometria mas sprzężona z plazmą (ICPMS) X X X
Spektrofotometria plazmowa (ICPOES) X X X
Chromatografia jonowa X X X
Metoda analizy organicznej Chromatografia cieczowa (HPLC / UHPLC)   X X
Chromatografia gazowa   X X
Pomiary TOC   X X
Biologia molekularna Cytometria przepływowa     X
Hodowla komórkowa i tkankowa     X
Biologia molekularna     X

Modele

 • Labaqua Trace
 • Labaqua HPLC
 • Labaqua Bio

Wyposażenie opcjonalne

 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (wegiel / 1 µm) z manomterem,
 • zestaw prefiltrów zewnętrznych (polifosforan / węgiel / 1 µm) z manometrem,
 • 60 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort" z ogranicznikiem poziomu, bez pompy,
 • 100 L zbiornik do przechowywania wody "Comfort", bez pompy.

Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

Zawartość cnb_search
Zawartość cnb_user
Zawartość cnb_mail
Zawartość cnb_call