• PID: 601-101
 • UID: 003-09-1-SPECTROstarNano-0
 • Ostatnia aktualizacja: 31.03.2022 11:18

Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Nano

Array ( [id] => 5136 [0] => 5136 [rel] => 4302 [1] => 4302 [title] => Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Nano [2] => Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Nano [names] => [3] => [type] => products [4] => products [status] => 1 [5] => 1 [sum_views] => 4480 [6] => 4480 [template] => 2 [7] => 2 [menu] => [8] => [counter] => 0 [9] => 0 [time] => 2022-03-31 11:18:21 [10] => 2022-03-31 11:18:21 [sub_templates] => 0 [11] => 0 [catalog] => 0 [12] => 0 [blink] => 0 [13] => 0 [alias] => czytnik-absorbancji-elisa-spectrostar--nano [14] => czytnik-absorbancji-elisa-spectrostar--nano [pozycja] => [15] => [kolor] => 0 [16] => 0 [ccs_id] => 106 [17] => 106 [iid] => 5136 [18] => 5136 [sdesc] =>

Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem SPECTROstar Nano umożliwiający pomiar zarówno na mikropłytce, jak i w kuwecie dzięki wbudowanemu portowi.

[19] =>

Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem SPECTROstar Nano umożliwiający pomiar zarówno na mikropłytce, jak i w kuwecie dzięki wbudowanemu portowi.

[desc] =>

SPECTROstar Nano - spektrofotometr dla metody ELISA

Spektrofotometr SPECTROstar Nano stanowi rewolucję w odczycie absorbancji pozwalającą na prowadzenie pomiarów zarówno na mikropłytce, jak i w kuwetach, dzięki wbudowanemu portowi.

SPECTROstar Nano z monochromatorem rejestruje pełne spektrum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dołek, umożliwia pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikropróbkach o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru (monochromatora), prosta obsługa, a także zdolność do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem absorbancji.

 SPECTROstar Nano cechuje się:

 • ultraszybkim pomiarem absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • rejestracją widma w zakresie 200-1000 nm w czasie krótszym niż 1 sek./dołek,
 • wyborem rozdzielności widmowej 1-10 nm,
 • możliwością odczytu płytek 6-dołkowych aż do 1536-dołkowych,
 • małą objętością roztworu (2 µL) dla pomiarów DNA, RNA, białek itp.,
 • standardowym portem kuwet dla pojedynczych prób,
 • inkubacją prób do temp. +45°C zarówno dla mikropłytek, jak i kuwet,
 • zaworem gazowym dla zapewnienia atmosfery wrażliwym próbom,
 • pomiarami skanującymi dołki, pomiarami kinetycznymi i punktu końcowego,
 • wbudowaną wytrząsarką,
 • analizą krótkich protokołów,
 • oprogramowaniem MARS.

SPECTROstar Nano jest dostarczany z oprogramowaniem MARS, a dzięki przyciskowi „Quick Run” jest gotowy do odczytów ELISA, DNA, RNA, białek (Bradford, BCA, Lowry), wzrostu komórek oraz pomiarów β-galaktozydazy, po wcześniejszym wprowadzeniu protokołów. To niezwykle intuicyjne oprogramowanie daje niezrównane możliwości tworzenia protokołów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces analizy danych. Dodatkowo, Template Manager (Menadżer Tymczasowy) może być wykorzystywany do budowania i przetwarzania złożonych protokołów.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik SPECTROstar pracuje w zakresie spektralnym 200-1000 nm dla pomiarów absorbancji. Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Urządzenie posiada wbudowany inkubator oraz możliwość wbudowania dwóch dozowników odczynników.

Aplikacje w których SPECTROstar jest niezastąpiony:

 • ilościowe oznaczanie białek DNA/RNA (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • oznaczenia reportera genów (β-Gal, SEAP),
 • badania komórek - cytotoksyczność, żywotność, podziały,
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • aktywność enzymów,
 • badania mikrobiologiczne,
 • agregacja białek,
 • reakcja optymalizacji.
[20] =>

SPECTROstar Nano - spektrofotometr dla metody ELISA

Spektrofotometr SPECTROstar Nano stanowi rewolucję w odczycie absorbancji pozwalającą na prowadzenie pomiarów zarówno na mikropłytce, jak i w kuwetach, dzięki wbudowanemu portowi.

SPECTROstar Nano z monochromatorem rejestruje pełne spektrum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dołek, umożliwia pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikropróbkach o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru (monochromatora), prosta obsługa, a także zdolność do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem absorbancji.

 SPECTROstar Nano cechuje się:

 • ultraszybkim pomiarem absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • rejestracją widma w zakresie 200-1000 nm w czasie krótszym niż 1 sek./dołek,
 • wyborem rozdzielności widmowej 1-10 nm,
 • możliwością odczytu płytek 6-dołkowych aż do 1536-dołkowych,
 • małą objętością roztworu (2 µL) dla pomiarów DNA, RNA, białek itp.,
 • standardowym portem kuwet dla pojedynczych prób,
 • inkubacją prób do temp. +45°C zarówno dla mikropłytek, jak i kuwet,
 • zaworem gazowym dla zapewnienia atmosfery wrażliwym próbom,
 • pomiarami skanującymi dołki, pomiarami kinetycznymi i punktu końcowego,
 • wbudowaną wytrząsarką,
 • analizą krótkich protokołów,
 • oprogramowaniem MARS.

SPECTROstar Nano jest dostarczany z oprogramowaniem MARS, a dzięki przyciskowi „Quick Run” jest gotowy do odczytów ELISA, DNA, RNA, białek (Bradford, BCA, Lowry), wzrostu komórek oraz pomiarów β-galaktozydazy, po wcześniejszym wprowadzeniu protokołów. To niezwykle intuicyjne oprogramowanie daje niezrównane możliwości tworzenia protokołów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces analizy danych. Dodatkowo, Template Manager (Menadżer Tymczasowy) może być wykorzystywany do budowania i przetwarzania złożonych protokołów.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik SPECTROstar pracuje w zakresie spektralnym 200-1000 nm dla pomiarów absorbancji. Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Urządzenie posiada wbudowany inkubator oraz możliwość wbudowania dwóch dozowników odczynników.

Aplikacje w których SPECTROstar jest niezastąpiony:

 • ilościowe oznaczanie białek DNA/RNA (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • oznaczenia reportera genów (β-Gal, SEAP),
 • badania komórek - cytotoksyczność, żywotność, podziały,
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • aktywność enzymów,
 • badania mikrobiologiczne,
 • agregacja białek,
 • reakcja optymalizacji.
[file] => 1929 [21] => 1929 [link] => 0 [22] => 0 [odkiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [23] => 0000-00-00 00:00:00 [dokiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [24] => 0000-00-00 00:00:00 [emituj] => [25] => [pluralllg] => [26] => [ccs_field_01] =>

Modele

 • SPECTROstar Nano
[27] =>

Modele

 • SPECTROstar Nano
[ccs_field_02] => CE, QMsystem [28] => CE, QMsystem [ccs_field_03] =>

Specyfikacja

MODEL

SPECTROstar Nano

Zasady pomiaru

absorbancja UV/ Vis – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, 
pomiar kinetyczny, 
pomiar skanujący dołka 

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor

dla absorbancji - element CCD

Wybór długości fali

dowolny, co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]

tryb absorbancji 200–1000 (monochromator)

Inkubacja [°C]

zakres od +3 powyżej temp. otoczenia do +45 dla mikropłytek i kuwet

Wytrząsanie

tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika

Format płytek

6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)

Port kuwet

dla kuwet o ścieżce optycznej 1 cm

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000,
dokładność: <1% przy 2,
precyzja: <0,5% przy 1 i <0,8% przy 2

Wymiary (W x D x H) [cm]

36 x 50 x 16

Waga [kg] 10
[29] =>

Specyfikacja

MODEL

SPECTROstar Nano

Zasady pomiaru

absorbancja UV/ Vis – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, 
pomiar kinetyczny, 
pomiar skanujący dołka 

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor

dla absorbancji - element CCD

Wybór długości fali

dowolny, co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]

tryb absorbancji 200–1000 (monochromator)

Inkubacja [°C]

zakres od +3 powyżej temp. otoczenia do +45 dla mikropłytek i kuwet

Wytrząsanie

tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika

Format płytek

6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)

Port kuwet

dla kuwet o ścieżce optycznej 1 cm

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000,
dokładność: <1% przy 2,
precyzja: <0,5% przy 1 i <0,8% przy 2

Wymiary (W x D x H) [cm]

36 x 50 x 16

Waga [kg] 10
[ccs_field_04] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • odczyt płytek 1536-dołkowych,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • ekran dotykowy do sterowania urządzeniam.
[30] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • odczyt płytek 1536-dołkowych,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • ekran dotykowy do sterowania urządzeniam.
[ccs_field_05] => https://www.youtube.com/embed/lSqkMBVsY5s?enablejsapi=1 [31] => https://youtu.be/lSqkMBVsY5s [ccs_field_06] => [32] => [ccs_field_07] => 601-101 [33] => 601-101 [ccs_field_08] => 0 [34] => 0 [ccs_field_09] => 0 [35] => 0 [ccs_field_10] => 003-09-1-SPECTROstarNano-0 [36] => 003-09-1-SPECTROstarNano-0 [ccs_field_11] => [37] => [ccs_field_12] => [38] => [ccs_field_13] => [39] => [superior_status] => 0 [40] => 0 [41] => 5136 [cena_netto] => 0.00 [42] => 0.00 [cena_brutto] => 0.00 [43] => 0.00 [prom_netto] => 0.00 [44] => 0.00 [prom_brutto] => 0.00 [45] => 0.00 [vat] => [46] => [kod] => 003-09-1-SPECTROstarNano-0 [47] => 003-09-1-SPECTROstarNano-0 [magazyn] => 0 [48] => 0 [magazyn_on] => 0 [49] => 0 [producent] => 4409 [50] => 4409 [waga] => 0 [51] => 0 [dostawa] => [52] => [promo] => 0 [53] => 0 [modul] => [54] => [dostepny] => 0 [55] => 0 [count_sale] => 0 [56] => 0 [rabat] => [57] => [proa3m] => 0 [58] => 0 [59] => 0 )

Producent:

Akcje:

Opis ogólny

SPECTROstar Nano - spektrofotometr dla metody ELISA

Spektrofotometr SPECTROstar Nano stanowi rewolucję w odczycie absorbancji pozwalającą na prowadzenie pomiarów zarówno na mikropłytce, jak i w kuwetach, dzięki wbudowanemu portowi.

SPECTROstar Nano z monochromatorem rejestruje pełne spektrum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dołek, umożliwia pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikropróbkach o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru (monochromatora), prosta obsługa, a także zdolność do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem absorbancji.

 SPECTROstar Nano cechuje się:

 • ultraszybkim pomiarem absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • rejestracją widma w zakresie 200-1000 nm w czasie krótszym niż 1 sek./dołek,
 • wyborem rozdzielności widmowej 1-10 nm,
 • możliwością odczytu płytek 6-dołkowych aż do 1536-dołkowych,
 • małą objętością roztworu (2 µL) dla pomiarów DNA, RNA, białek itp.,
 • standardowym portem kuwet dla pojedynczych prób,
 • inkubacją prób do temp. +45°C zarówno dla mikropłytek, jak i kuwet,
 • zaworem gazowym dla zapewnienia atmosfery wrażliwym próbom,
 • pomiarami skanującymi dołki, pomiarami kinetycznymi i punktu końcowego,
 • wbudowaną wytrząsarką,
 • analizą krótkich protokołów,
 • oprogramowaniem MARS.

SPECTROstar Nano jest dostarczany z oprogramowaniem MARS, a dzięki przyciskowi „Quick Run” jest gotowy do odczytów ELISA, DNA, RNA, białek (Bradford, BCA, Lowry), wzrostu komórek oraz pomiarów β-galaktozydazy, po wcześniejszym wprowadzeniu protokołów. To niezwykle intuicyjne oprogramowanie daje niezrównane możliwości tworzenia protokołów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces analizy danych. Dodatkowo, Template Manager (Menadżer Tymczasowy) może być wykorzystywany do budowania i przetwarzania złożonych protokołów.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik SPECTROstar pracuje w zakresie spektralnym 200-1000 nm dla pomiarów absorbancji. Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Urządzenie posiada wbudowany inkubator oraz możliwość wbudowania dwóch dozowników odczynników.

Aplikacje w których SPECTROstar jest niezastąpiony:

 • ilościowe oznaczanie białek DNA/RNA (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • oznaczenia reportera genów (β-Gal, SEAP),
 • badania komórek - cytotoksyczność, żywotność, podziały,
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • aktywność enzymów,
 • badania mikrobiologiczne,
 • agregacja białek,
 • reakcja optymalizacji.

Specyfikacja

MODEL

SPECTROstar Nano

Zasady pomiaru

absorbancja UV/ Vis – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, 
pomiar kinetyczny, 
pomiar skanujący dołka 

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor

dla absorbancji - element CCD

Wybór długości fali

dowolny, co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]

tryb absorbancji 200–1000 (monochromator)

Inkubacja [°C]

zakres od +3 powyżej temp. otoczenia do +45 dla mikropłytek i kuwet

Wytrząsanie

tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika

Format płytek

6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)

Port kuwet

dla kuwet o ścieżce optycznej 1 cm

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000,
dokładność: <1% przy 2,
precyzja: <0,5% przy 1 i <0,8% przy 2

Wymiary (W x D x H) [cm]

36 x 50 x 16

Waga [kg] 10

Modele

 • SPECTROstar Nano

Indeksy produktu

Specyfikacja

MODEL

SPECTROstar Nano

Zasady pomiaru

absorbancja UV/ Vis – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, 
pomiar kinetyczny, 
pomiar skanujący dołka 

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor

dla absorbancji - element CCD

Wybór długości fali

dowolny, co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]

tryb absorbancji 200–1000 (monochromator)

Inkubacja [°C]

zakres od +3 powyżej temp. otoczenia do +45 dla mikropłytek i kuwet

Wytrząsanie

tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika

Format płytek

6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)

Port kuwet

dla kuwet o ścieżce optycznej 1 cm

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000,
dokładność: <1% przy 2,
precyzja: <0,5% przy 1 i <0,8% przy 2

Wymiary (W x D x H) [cm]

36 x 50 x 16

Waga [kg] 10

Modele

 • SPECTROstar Nano

Oprogramowanie MARS

Program obliczeniowy dołączony do czytników firmy BMG Labtech.

 • Cena brutto 0.00pln
 • Cena netto 0.00pln
 • szczegóły

  Wyposażenie opcjonalne

  • odczyt płytek 1536-dołkowych,
  • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
  • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
  • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
  • ekran dotykowy do sterowania urządzeniam.

  Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

  Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

  Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

  Zawartość cnb_search
  Zawartość cnb_user
  Zawartość cnb_mail
  Zawartość cnb_call