• PID: 415-103
 • UID: 003-09-1-FLUOstarOmega-0
 • Ostatnia aktualizacja: 31.03.2022 11:18

Czytnik FLUOstar Omega

Array ( [id] => 5202 [0] => 5202 [rel] => 4373 [1] => 4373 [title] => Czytnik FLUOstar Omega [2] => Czytnik FLUOstar Omega [names] => [3] => [type] => products [4] => products [status] => 1 [5] => 1 [sum_views] => 3822 [6] => 3822 [template] => 2 [7] => 2 [menu] => [8] => [counter] => 0 [9] => 0 [time] => 2022-03-31 11:18:21 [10] => 2022-03-31 11:18:21 [sub_templates] => 0 [11] => 0 [catalog] => 0 [12] => 0 [blink] => 0 [13] => 0 [alias] => czytnik-fluostar-omega0 [14] => czytnik-fluostar-omega0 [pozycja] => [15] => [kolor] => 0 [16] => 0 [ccs_id] => 181 [17] => 181 [iid] => 5202 [18] => 5202 [sdesc] =>

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr.

[19] =>

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr.

[desc] =>

FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr

Czytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Dostępne parametry mierzone:

 • fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
 • fluorescencja – TR (włączając DELFIATM),
 • TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™),
 • luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja),
 • absorbancja – skan spektralny,
 • AlphaScreen® / AlphaLISA®.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik FLUOstar pracuje w zakresie spektralnym od 240 nm do 750 nm (opcja do 900 nm) dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220-1000 nm (opcja od 200 nm) dla pomiarów absorbancji.

Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Wybór metody pomiarowej odbywa się z poziomu oprogramowania, a urządzenie automatycznie wybiera odpowiednią optykę dla ustawionego pomiaru.

Wbudowany inkubator oraz wbudowane dozowniki odczynników czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn badawczy.

Aplikacje, w których FLUOstar jest niezastąpiony:

 • oznaczenie inhibitorów PARP (Poly (ADP-ribose) polymerase),
 • pomiary potencjału błony mitochondrialnej,
 • pomiary wapnia Ca2+ (np. Ca2+ flux z Fura-2, Indo-1, FLUO-3/4),
 • aktywność enzymów - aktywność proteazy, kaspazy, rozszczepianie substratów,
 • analizy FRET/BRET/DELFIA®,
 • badania komórek - toksyczność, żywotność, podziały,
 • wyznaczanie ATP,
 • pomiary białek i wykrywanie DNA/RNA (ilościowe) (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • pomiary reportera genów: GFP, YFP, lucyferaza, podwójna lucyferaza, BRET z sekwencyjnym pomiarem podwójnej emisji,
 • pomiary antyoksydantów ORAC i ABEL.

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Oprogramowanie posiada wbudowaną bazę pomiarów. Pozwala na obserwację przebiegu pomiaru w czasie rzeczywistym.

Główne cechy FLUOstar Omega:

 • tryby pracy - fluorescencja, detekcja wielokolorowa, luminescencja (opcja), absorbancja – skan spektralny,
 • pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50 odczytów na sekundę,
 • jednoczesny pomiar podwójnej emisji dla szybkich pomiarów BRET/FRET,
 • dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru dla wszystkich formatów, aż do 384-dołków na płytce - wbudowane dwa dozowniki odczynników (opcja),
 • zmienna szybkość dozowania i objętość dla każdej studzienki
 • wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
 • różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
 • unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem Atmospheric Control Unit (ACU), który pozwala na w pełni regulowane indywidualne sterowanie O2 (1% do 19%) i CO2 (0% do 20%) w czytniku do mikropłytek. Alternatywnie BMG LABTECH oferuje dodatkowo Purge Gas Vent do upustu gazu oczyszczającego i zastąpienia gazu atmosferycznego w komorze czytnika mikropłytek gazem obojętnym (np. CO2, Ne lub Ar).
[20] =>

FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr

Czytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Dostępne parametry mierzone:

 • fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
 • fluorescencja – TR (włączając DELFIATM),
 • TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™),
 • luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja),
 • absorbancja – skan spektralny,
 • AlphaScreen® / AlphaLISA®.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik FLUOstar pracuje w zakresie spektralnym od 240 nm do 750 nm (opcja do 900 nm) dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220-1000 nm (opcja od 200 nm) dla pomiarów absorbancji.

Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Wybór metody pomiarowej odbywa się z poziomu oprogramowania, a urządzenie automatycznie wybiera odpowiednią optykę dla ustawionego pomiaru.

Wbudowany inkubator oraz wbudowane dozowniki odczynników czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn badawczy.

Aplikacje, w których FLUOstar jest niezastąpiony:

 • oznaczenie inhibitorów PARP (Poly (ADP-ribose) polymerase),
 • pomiary potencjału błony mitochondrialnej,
 • pomiary wapnia Ca2+ (np. Ca2+ flux z Fura-2, Indo-1, FLUO-3/4),
 • aktywność enzymów - aktywność proteazy, kaspazy, rozszczepianie substratów,
 • analizy FRET/BRET/DELFIA®,
 • badania komórek - toksyczność, żywotność, podziały,
 • wyznaczanie ATP,
 • pomiary białek i wykrywanie DNA/RNA (ilościowe) (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • pomiary reportera genów: GFP, YFP, lucyferaza, podwójna lucyferaza, BRET z sekwencyjnym pomiarem podwójnej emisji,
 • pomiary antyoksydantów ORAC i ABEL.

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Oprogramowanie posiada wbudowaną bazę pomiarów. Pozwala na obserwację przebiegu pomiaru w czasie rzeczywistym.

Główne cechy FLUOstar Omega:

 • tryby pracy - fluorescencja, detekcja wielokolorowa, luminescencja (opcja), absorbancja – skan spektralny,
 • pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50 odczytów na sekundę,
 • jednoczesny pomiar podwójnej emisji dla szybkich pomiarów BRET/FRET,
 • dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru dla wszystkich formatów, aż do 384-dołków na płytce - wbudowane dwa dozowniki odczynników (opcja),
 • zmienna szybkość dozowania i objętość dla każdej studzienki
 • wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
 • różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
 • unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem Atmospheric Control Unit (ACU), który pozwala na w pełni regulowane indywidualne sterowanie O2 (1% do 19%) i CO2 (0% do 20%) w czytniku do mikropłytek. Alternatywnie BMG LABTECH oferuje dodatkowo Purge Gas Vent do upustu gazu oczyszczającego i zastąpienia gazu atmosferycznego w komorze czytnika mikropłytek gazem obojętnym (np. CO2, Ne lub Ar).
[file] => 1920 [21] => 1920 [link] => 0 [22] => 0 [odkiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [23] => 0000-00-00 00:00:00 [dokiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [24] => 0000-00-00 00:00:00 [emituj] => [25] => [pluralllg] => [26] => [ccs_field_01] =>

Modele

 • FLUOstar Omega ze spektrometrem do absorbancji
 • FLUOstar Omega z systemem filtrów do absorbancji
[27] =>

Modele

 • FLUOstar Omega ze spektrometrem do absorbancji
 • FLUOstar Omega z systemem filtrów do absorbancji
[ccs_field_02] => CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device [28] => CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device [ccs_field_03] =>

Specyfikacja

MODEL   FLUOstar Omega
Metody detekcji*

intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA,
fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 μL)
Źródła światła wysokoenergetyczna lampa błyskowa 
Detektory*

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT),
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek,
filtry optyczne: do 8 filtrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w zakresie 240-740 nm lub 240-900 nm,
spektrometr (monochromator elektroniczny) absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm (opcja od 200 nm) lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI <0,2 fmol/dołek Fluoresceiny
TRF <30 amol/dołek Europium
High-End TRF <3 amol/dołek Europium
LUM <20 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu* 1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)
Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s, funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +4 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 44 x 48 x 30
Waga [kg] 28

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

[29] =>

Specyfikacja

MODEL   FLUOstar Omega
Metody detekcji*

intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA,
fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 μL)
Źródła światła wysokoenergetyczna lampa błyskowa 
Detektory*

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT),
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek,
filtry optyczne: do 8 filtrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w zakresie 240-740 nm lub 240-900 nm,
spektrometr (monochromator elektroniczny) absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm (opcja od 200 nm) lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI <0,2 fmol/dołek Fluoresceiny
TRF <30 amol/dołek Europium
High-End TRF <3 amol/dołek Europium
LUM <20 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu* 1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)
Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s, funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +4 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 44 x 48 x 30
Waga [kg] 28

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

[ccs_field_04] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • odczyt od dołu płytki,
 • spektrometr UV/Vis,
 • odczyt luminescencji,
 • polaryzacja fluorescencji,
 • fluorescencja Time-Resolved,
 • pomiar AlphaScreen i AplhaLISA,
 • dozownik reagentów 1 lub 2,
 • inkubacja w temp. do 65ºC,
 • odczyt absorbancji w płytkach 1536-dołkowych,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19% poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • filtry optyczne,
 • lustra dichroiczne.
[30] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • odczyt od dołu płytki,
 • spektrometr UV/Vis,
 • odczyt luminescencji,
 • polaryzacja fluorescencji,
 • fluorescencja Time-Resolved,
 • pomiar AlphaScreen i AplhaLISA,
 • dozownik reagentów 1 lub 2,
 • inkubacja w temp. do 65ºC,
 • odczyt absorbancji w płytkach 1536-dołkowych,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19% poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • filtry optyczne,
 • lustra dichroiczne.
[ccs_field_05] => [31] => [ccs_field_06] => [32] => [ccs_field_07] => 415-103 [33] => 415-103 [ccs_field_08] => 0 [34] => 0 [ccs_field_09] => 0 [35] => 0 [ccs_field_10] => 003-09-1-FLUOstarOmega-0 [36] => 003-09-1-FLUOstarOmega-0 [ccs_field_11] => [37] => [ccs_field_12] => [38] => [ccs_field_13] => [39] => [superior_status] => 0 [40] => 0 [41] => 5202 [cena_netto] => 0.00 [42] => 0.00 [cena_brutto] => 0.00 [43] => 0.00 [prom_netto] => 0.00 [44] => 0.00 [prom_brutto] => 0.00 [45] => 0.00 [vat] => [46] => [kod] => 003-09-1-FLUOstarOmega-0 [47] => 003-09-1-FLUOstarOmega-0 [magazyn] => 0 [48] => 0 [magazyn_on] => 0 [49] => 0 [producent] => 4409 [50] => 4409 [waga] => 0 [51] => 0 [dostawa] => [52] => [promo] => 0 [53] => 0 [modul] => [54] => [dostepny] => 0 [55] => 0 [count_sale] => 0 [56] => 0 [rabat] => [57] => [proa3m] => 0 [58] => 0 [59] => 0 )

Producent:

Akcje:

Opis ogólny

FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr

Czytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Dostępne parametry mierzone:

 • fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
 • fluorescencja – TR (włączając DELFIATM),
 • TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™),
 • luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja),
 • absorbancja – skan spektralny,
 • AlphaScreen® / AlphaLISA®.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik FLUOstar pracuje w zakresie spektralnym od 240 nm do 750 nm (opcja do 900 nm) dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220-1000 nm (opcja od 200 nm) dla pomiarów absorbancji.

Urządzenie posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Wybór metody pomiarowej odbywa się z poziomu oprogramowania, a urządzenie automatycznie wybiera odpowiednią optykę dla ustawionego pomiaru.

Wbudowany inkubator oraz wbudowane dozowniki odczynników czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn badawczy.

Aplikacje, w których FLUOstar jest niezastąpiony:

 • oznaczenie inhibitorów PARP (Poly (ADP-ribose) polymerase),
 • pomiary potencjału błony mitochondrialnej,
 • pomiary wapnia Ca2+ (np. Ca2+ flux z Fura-2, Indo-1, FLUO-3/4),
 • aktywność enzymów - aktywność proteazy, kaspazy, rozszczepianie substratów,
 • analizy FRET/BRET/DELFIA®,
 • badania komórek - toksyczność, żywotność, podziały,
 • wyznaczanie ATP,
 • pomiary białek i wykrywanie DNA/RNA (ilościowe) (Bradford, Lowry, DNA, 260/280 nm),
 • badania immunoenzymatyczne ELISA,
 • pomiary reportera genów: GFP, YFP, lucyferaza, podwójna lucyferaza, BRET z sekwencyjnym pomiarem podwójnej emisji,
 • pomiary antyoksydantów ORAC i ABEL.

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Oprogramowanie posiada wbudowaną bazę pomiarów. Pozwala na obserwację przebiegu pomiaru w czasie rzeczywistym.

Główne cechy FLUOstar Omega:

 • tryby pracy - fluorescencja, detekcja wielokolorowa, luminescencja (opcja), absorbancja – skan spektralny,
 • pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50 odczytów na sekundę,
 • jednoczesny pomiar podwójnej emisji dla szybkich pomiarów BRET/FRET,
 • dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru dla wszystkich formatów, aż do 384-dołków na płytce - wbudowane dwa dozowniki odczynników (opcja),
 • zmienna szybkość dozowania i objętość dla każdej studzienki
 • wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
 • różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
 • unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem Atmospheric Control Unit (ACU), który pozwala na w pełni regulowane indywidualne sterowanie O2 (1% do 19%) i CO2 (0% do 20%) w czytniku do mikropłytek. Alternatywnie BMG LABTECH oferuje dodatkowo Purge Gas Vent do upustu gazu oczyszczającego i zastąpienia gazu atmosferycznego w komorze czytnika mikropłytek gazem obojętnym (np. CO2, Ne lub Ar).

Specyfikacja

MODEL   FLUOstar Omega
Metody detekcji*

intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA,
fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 μL)
Źródła światła wysokoenergetyczna lampa błyskowa 
Detektory*

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT),
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek,
filtry optyczne: do 8 filtrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w zakresie 240-740 nm lub 240-900 nm,
spektrometr (monochromator elektroniczny) absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm (opcja od 200 nm) lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI <0,2 fmol/dołek Fluoresceiny
TRF <30 amol/dołek Europium
High-End TRF <3 amol/dołek Europium
LUM <20 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu* 1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)
Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s, funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +4 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 44 x 48 x 30
Waga [kg] 28

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

Modele

 • FLUOstar Omega ze spektrometrem do absorbancji
 • FLUOstar Omega z systemem filtrów do absorbancji

Indeksy produktu

Specyfikacja

MODEL   FLUOstar Omega
Metody detekcji*

intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA,
fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 μL)
Źródła światła wysokoenergetyczna lampa błyskowa 
Detektory*

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT),
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek,
filtry optyczne: do 8 filtrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w zakresie 240-740 nm lub 240-900 nm,
spektrometr (monochromator elektroniczny) absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm (opcja od 200 nm) lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI <0,2 fmol/dołek Fluoresceiny
TRF <30 amol/dołek Europium
High-End TRF <3 amol/dołek Europium
LUM <20 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu* 1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)
Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s, funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +4 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 44 x 48 x 30
Waga [kg] 28

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

Modele

 • FLUOstar Omega ze spektrometrem do absorbancji
 • FLUOstar Omega z systemem filtrów do absorbancji

System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega

System kontroli atmosfery CO2 i O2 ACU do czytników serii Omega firmy BMG Labtech.

 • Cena brutto 0.00pln
 • Cena netto 0.00pln
 • szczegóły

  Oprogramowanie MARS

  Program obliczeniowy dołączony do czytników firmy BMG Labtech.

 • Cena brutto 0.00pln
 • Cena netto 0.00pln
 • szczegóły

  Wyposażenie opcjonalne

  • odczyt od dołu płytki,
  • spektrometr UV/Vis,
  • odczyt luminescencji,
  • polaryzacja fluorescencji,
  • fluorescencja Time-Resolved,
  • pomiar AlphaScreen i AplhaLISA,
  • dozownik reagentów 1 lub 2,
  • inkubacja w temp. do 65ºC,
  • odczyt absorbancji w płytkach 1536-dołkowych,
  • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm,
  • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
  • ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19% poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
  • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
  • filtry optyczne,
  • lustra dichroiczne.

  Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

  Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

  Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

  Zawartość cnb_search
  Zawartość cnb_user
  Zawartość cnb_mail
  Zawartość cnb_call