• PID: 472-201
 • UID: 003-09-1-PHERAstarFSX-0
 • Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020 11:02

Czytnik PHERAstar FSX z monochromatorem ABS

Array ( [id] => 4745 [0] => 4745 [rel] => 5483 [1] => 5483 [title] => Czytnik PHERAstar FSX z monochromatorem ABS [2] => Czytnik PHERAstar FSX z monochromatorem ABS [names] => [3] => [type] => products [4] => products [status] => 1 [5] => 1 [sum_views] => 2029 [6] => 2029 [template] => 2 [7] => 2 [menu] => [8] => [counter] => 0 [9] => 0 [time] => 2020-02-07 11:02:04 [10] => 2020-02-07 11:02:04 [sub_templates] => 0 [11] => 0 [catalog] => 0 [12] => 0 [blink] => 0 [13] => 0 [alias] => czytnik-pherastar-fs0-658 [14] => czytnik-pherastar-fs0-658 [pozycja] => [15] => [kolor] => 0 [16] => 0 [ccs_id] => 554 [17] => 554 [iid] => 4745 [18] => 4745 [sdesc] =>

Najbardziej wydajny czytnik wielodetekcyjny PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS.

[19] =>

Najbardziej wydajny czytnik wielodetekcyjny PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS.

[desc] =>

PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS

The Gold Standard for High-Throughput Screening

PHERAstar FSX jest następną generacją czytników mikropłytkowych firmy BMG LABTECH do badań High-Throughput Screening. Urządzenie zbudowane zostało na bazie modelu PHERAstar Plus, jednak posiada kilka nowych unikalnych funkcji. Niemiecka precyzja i najnowsza technologia czynią PHERAstar FSX Złotym Standardem dla badań HTS.

PHERAstar FSX pozwala na pomiary w następujących technologiach detekcji:

 • super szybki pomiar spektrum absorbancji UV/Vis (zakres 220–1000 nm),
 • ntensywność fluorescencji - (włączając FRET),
 • polaryzacja fluorescencji,
 • TR Fluorescencja (Time-Resolved) (włączając TR-FRET),
 • High-End AlphaScreen® / AlphaLISA®,
 • luminescencja włączając BRET.

Sekwencyjne podwójne wzbudzenie, jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz obliczenia współczynników sygnałów stanowią fragment możliwości urządzenia dla badań multichromatycznych takich jak FRET, TR-FRET, BRET oraz FP.

Specjalne moduły optyczne dostosowane do wykorzystywanej aplikacji aktywowane są za pomocą kliknięcia myszą. Wszystkie wymagane do pomiaru komponenty wybierane są automatycznie. Możliwości urządzenia są powiększone poprzez odczyt górny i dolny, wbudowane dozowniki odczynników, precyzyjną kontrolę temperatury oraz wielofunkcyjne wytrząsanie. PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną czułość, szybkość pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatów płytek, do 1536-dołkowej włącznie.

Technologia - Tandem

 W czytniku PHERAstar FSX zastosowana jest najnowsza technologia Tandem łącząca dwie technologie:

 • ultraszybki pomiar spektrum absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • wysokoczuły system filtrów pomiaru fluorescencji.

Innowacyjny system optyczny

Niedościgniona czułość urządzenia PHERAstar FSX (fluorymetr, luminometr i spektrofotometr) bbazuje na nowym systemie optycznym opartym na optyce z soczewkami pozwalającymi na pracę z trzema różnymi źródłami światła. Dzięki temu możliwy jest jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz wybór odczytu od góry lub od dołu. W zależności od aplikacji użytkownik może korzystać z następujących źródeł:

 • wysokoenergetyczna lampa ksenonowa,
 • laser azotowy dla TRF/TR-FRET,
 • laser dla AlphaScreen®.

W czytniku PHERAstar FSX użyte są dwie pary selekcjonowanych fotopowielaczy (PMT). Pierwsza para fotopowielaczy służy do pomiaru jednoczesnej luminescencji lub jednoczesnej fluorescencji. Druga para służy do pomiaru aplikacji opartych o fluorescencję TR.

Zastosowanie lasera azotowego powiększyło znacznie zakres zastosowań czytnika oraz pozwoliło na pomiar TR-FRET w bardzo szybkim trybie „flying mode”. W tym trybie wzbudzona laserem molekuła donora jest tak mocno, że pomiar w dołku odbywa się bez zatrzymania płytki. Pozwoliło to osiągnąć radykalne skrócenie czasu pomiaru.

Jednoczesna Podwójna Emisja

Firma BMG LABTECH jest pionierem w zastosowaniu jednoczesnego pomiaru emisji w czytnikach mikropłytek. Wiele aplikacji wymaga pomiaru przy dwóch długościach fali. Jednoczesny pomiar emisji pozwala na dwukrotne skrócenie czasu pomiaru, a także koryguje błędy związane z różnoczasowym odczytem próby i efekty związane z oznaczeniem takim jak photobleaching, wygaszanie sygnału kinetycznego, fluktuacje temperatury, pH oraz parowanie. Jednoczesny pomiar emisji może być użyty przy jakimkolwiek pomiarze z dwoma długościami fali lub pomiarem wektora polaryzacji włączając FP, FRET i HTRF®.

Moduły optyczne

Moduły optyczne specyficzne dla aplikacji są sercem PHERAstar FSX. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy włączając filtry wzbudzenia oraz emisji, zwierciadła dichroiczne, rozdzielacze wiązki oraz filtry polaryzacyjne. PHERAstar FSX może pomieścić jednocześnie do 6 modułów optycznych łatwo wymienialnych na inne w ciągu kilku sekund. Każdy z modułów posiada oznakowanie kodem paskowym pozwalające na automatyczny wybór modułu do przeprowadzanego oznaczenia.

Automatyczna regulacja ogniskowania

PHERAstar FSX wyposażony jest w układ automatycznej regulacji ogniskowania dla odczytów od dołu i od góry. Regulacja ogniskowania odbywa się z krokiem 0,1 mm. System optyczny ogniskuje światło wzbudzenia w małym punkcie w centrum dołka. Daje to bardzo wysoką czułość urządzenia dla wszystkich rodzajów płytek do formatu 1536-dołkowego. Funkcja ta eliminuje wpływ geometrii płytki, objętości próbki, naprężeń powierzchni oraz parowania próbki. Automatyczna regulacja zapewnia najlepszy stosunek sygnał/szum dla każdego rodzaju płytki, aplikacji i objętości próby.

Monitor Krzywej Wygaszania

PHERAstar FSX oferuje unikalną funkcję monitora krzywej wygaszania dla trybów AlphaScreen oraz TRF. Funkcja ta pozwala na wizualizację krzywej wygaszania dla pomiarów TR. Umożliwia to optymalizację parametrów odczytu dla każdego oznaczenia.

Zaawansowane skanowanie komórek

PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną jakość odczytu górnego i dolnego. Zmiana trybu dokonywana jest automatycznie z poziomu oprogramowania. Odczyt dolny pozwala na wysokorozdzielcze skanowanie w aplikacjach opartych na komórkach. PHERAstar FSX pozwala na wielokrotny pomiar każdego dołka z rozdzielczością 30 x 30 punktów. Oprogramowanie pozwala na graficzne zobrazowanie punktów pomiarowych oraz tworzy mapę skanowanego obszaru dla każdego dołka. Unikalna funkcja uśredniania orbitalnego pozwala na pomiar niehomogenicznych prób w dołkach.

Ultra szybki spektrofotometr

PHERAstar FSX jest pierwszym wielodetekcyjnym czytnikiem HTS z wbudowanym spektrofotometrem UV/Vis. Dzięki tej technologii możliwy jest pomiar spektrum absorbancji w zakresie 220–1000 nm z wyborem rozdzielczości od 1 do 10 nm. Pełne spektrum jest mierzone w czasie mniejszym niż 1 sekunda dla każdego dołka. Ten sposób pomiaru jest wyraźnie szybszy od innych konwencjonalnych sposobów pomiaru. Dodatkową zaletą jest pomiar do 8 wartości dyskretnych jednocześnie.

Czułość i szybkość

PHERAstar FSX jednoczy szybki odczyt potrzebny w aplikacjach HTS z wysoką czułością odczytu małych objętości prób. Użytkownik może zawsze znaleźć idealny kompromis pomiędzy szybkością i czułością zmieniając ilość błysków lampy. W trybie „flash” PHERAstar FSX może odczytać płytkę 1536-dołkową w ciągu 27 sekund, co czyni to urządzenie jednym z najszybszych czytników wielodetekcyjnych. Niedościgniona czułość daje idealne parametry S/N, %CV i wartość Z’ nawet dla małych objętości prób.   

[20] =>

PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS

The Gold Standard for High-Throughput Screening

PHERAstar FSX jest następną generacją czytników mikropłytkowych firmy BMG LABTECH do badań High-Throughput Screening. Urządzenie zbudowane zostało na bazie modelu PHERAstar Plus, jednak posiada kilka nowych unikalnych funkcji. Niemiecka precyzja i najnowsza technologia czynią PHERAstar FSX Złotym Standardem dla badań HTS.

PHERAstar FSX pozwala na pomiary w następujących technologiach detekcji:

 • super szybki pomiar spektrum absorbancji UV/Vis (zakres 220–1000 nm),
 • ntensywność fluorescencji - (włączając FRET),
 • polaryzacja fluorescencji,
 • TR Fluorescencja (Time-Resolved) (włączając TR-FRET),
 • High-End AlphaScreen® / AlphaLISA®,
 • luminescencja włączając BRET.

Sekwencyjne podwójne wzbudzenie, jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz obliczenia współczynników sygnałów stanowią fragment możliwości urządzenia dla badań multichromatycznych takich jak FRET, TR-FRET, BRET oraz FP.

Specjalne moduły optyczne dostosowane do wykorzystywanej aplikacji aktywowane są za pomocą kliknięcia myszą. Wszystkie wymagane do pomiaru komponenty wybierane są automatycznie. Możliwości urządzenia są powiększone poprzez odczyt górny i dolny, wbudowane dozowniki odczynników, precyzyjną kontrolę temperatury oraz wielofunkcyjne wytrząsanie. PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną czułość, szybkość pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatów płytek, do 1536-dołkowej włącznie.

Technologia - Tandem

 W czytniku PHERAstar FSX zastosowana jest najnowsza technologia Tandem łącząca dwie technologie:

 • ultraszybki pomiar spektrum absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • wysokoczuły system filtrów pomiaru fluorescencji.

Innowacyjny system optyczny

Niedościgniona czułość urządzenia PHERAstar FSX (fluorymetr, luminometr i spektrofotometr) bbazuje na nowym systemie optycznym opartym na optyce z soczewkami pozwalającymi na pracę z trzema różnymi źródłami światła. Dzięki temu możliwy jest jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz wybór odczytu od góry lub od dołu. W zależności od aplikacji użytkownik może korzystać z następujących źródeł:

 • wysokoenergetyczna lampa ksenonowa,
 • laser azotowy dla TRF/TR-FRET,
 • laser dla AlphaScreen®.

W czytniku PHERAstar FSX użyte są dwie pary selekcjonowanych fotopowielaczy (PMT). Pierwsza para fotopowielaczy służy do pomiaru jednoczesnej luminescencji lub jednoczesnej fluorescencji. Druga para służy do pomiaru aplikacji opartych o fluorescencję TR.

Zastosowanie lasera azotowego powiększyło znacznie zakres zastosowań czytnika oraz pozwoliło na pomiar TR-FRET w bardzo szybkim trybie „flying mode”. W tym trybie wzbudzona laserem molekuła donora jest tak mocno, że pomiar w dołku odbywa się bez zatrzymania płytki. Pozwoliło to osiągnąć radykalne skrócenie czasu pomiaru.

Jednoczesna Podwójna Emisja

Firma BMG LABTECH jest pionierem w zastosowaniu jednoczesnego pomiaru emisji w czytnikach mikropłytek. Wiele aplikacji wymaga pomiaru przy dwóch długościach fali. Jednoczesny pomiar emisji pozwala na dwukrotne skrócenie czasu pomiaru, a także koryguje błędy związane z różnoczasowym odczytem próby i efekty związane z oznaczeniem takim jak photobleaching, wygaszanie sygnału kinetycznego, fluktuacje temperatury, pH oraz parowanie. Jednoczesny pomiar emisji może być użyty przy jakimkolwiek pomiarze z dwoma długościami fali lub pomiarem wektora polaryzacji włączając FP, FRET i HTRF®.

Moduły optyczne

Moduły optyczne specyficzne dla aplikacji są sercem PHERAstar FSX. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy włączając filtry wzbudzenia oraz emisji, zwierciadła dichroiczne, rozdzielacze wiązki oraz filtry polaryzacyjne. PHERAstar FSX może pomieścić jednocześnie do 6 modułów optycznych łatwo wymienialnych na inne w ciągu kilku sekund. Każdy z modułów posiada oznakowanie kodem paskowym pozwalające na automatyczny wybór modułu do przeprowadzanego oznaczenia.

Automatyczna regulacja ogniskowania

PHERAstar FSX wyposażony jest w układ automatycznej regulacji ogniskowania dla odczytów od dołu i od góry. Regulacja ogniskowania odbywa się z krokiem 0,1 mm. System optyczny ogniskuje światło wzbudzenia w małym punkcie w centrum dołka. Daje to bardzo wysoką czułość urządzenia dla wszystkich rodzajów płytek do formatu 1536-dołkowego. Funkcja ta eliminuje wpływ geometrii płytki, objętości próbki, naprężeń powierzchni oraz parowania próbki. Automatyczna regulacja zapewnia najlepszy stosunek sygnał/szum dla każdego rodzaju płytki, aplikacji i objętości próby.

Monitor Krzywej Wygaszania

PHERAstar FSX oferuje unikalną funkcję monitora krzywej wygaszania dla trybów AlphaScreen oraz TRF. Funkcja ta pozwala na wizualizację krzywej wygaszania dla pomiarów TR. Umożliwia to optymalizację parametrów odczytu dla każdego oznaczenia.

Zaawansowane skanowanie komórek

PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną jakość odczytu górnego i dolnego. Zmiana trybu dokonywana jest automatycznie z poziomu oprogramowania. Odczyt dolny pozwala na wysokorozdzielcze skanowanie w aplikacjach opartych na komórkach. PHERAstar FSX pozwala na wielokrotny pomiar każdego dołka z rozdzielczością 30 x 30 punktów. Oprogramowanie pozwala na graficzne zobrazowanie punktów pomiarowych oraz tworzy mapę skanowanego obszaru dla każdego dołka. Unikalna funkcja uśredniania orbitalnego pozwala na pomiar niehomogenicznych prób w dołkach.

Ultra szybki spektrofotometr

PHERAstar FSX jest pierwszym wielodetekcyjnym czytnikiem HTS z wbudowanym spektrofotometrem UV/Vis. Dzięki tej technologii możliwy jest pomiar spektrum absorbancji w zakresie 220–1000 nm z wyborem rozdzielczości od 1 do 10 nm. Pełne spektrum jest mierzone w czasie mniejszym niż 1 sekunda dla każdego dołka. Ten sposób pomiaru jest wyraźnie szybszy od innych konwencjonalnych sposobów pomiaru. Dodatkową zaletą jest pomiar do 8 wartości dyskretnych jednocześnie.

Czułość i szybkość

PHERAstar FSX jednoczy szybki odczyt potrzebny w aplikacjach HTS z wysoką czułością odczytu małych objętości prób. Użytkownik może zawsze znaleźć idealny kompromis pomiędzy szybkością i czułością zmieniając ilość błysków lampy. W trybie „flash” PHERAstar FSX może odczytać płytkę 1536-dołkową w ciągu 27 sekund, co czyni to urządzenie jednym z najszybszych czytników wielodetekcyjnych. Niedościgniona czułość daje idealne parametry S/N, %CV i wartość Z’ nawet dla małych objętości prób.   

[file] => 1926 [21] => 1926 [link] => 0 [22] => 0 [odkiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [23] => 0000-00-00 00:00:00 [dokiedy] => 0000-00-00 00:00:00 [24] => 0000-00-00 00:00:00 [emituj] => [25] => [pluralllg] => [26] => [ccs_field_01] =>

Modele

 • PHERAstar FSX
[27] =>

Modele

 • PHERAstar FSX
[ccs_field_02] => CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device [28] => CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device [ccs_field_03] =>

Specyfikacja

MODEL PHERAstar FSX
Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji,
intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA Fluorescencja,
Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
równoległa podwójna emisja we wszystkich metodach,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne czasu rzeczywistego,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 3456-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)
Źródła światła* wysokoenergetyczna lampa błyskowa,
laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA,
laser azotowy do TRF i TR-FRET
Detektory*

cztery niezależne fotopowielacze o niskim poziomie szumów dedykowane do każdej z metod pomiarowych,
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

filtry optyczne do 6 kompletnych modułów (filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisji) dopasowane do metod pomiarowych,
monochromator ABS: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI Top: <8 amol/dołek Fluoresceiny, Bottom: <50 amol/dołek Fluoresceiny
FP <1 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny
TRF <0,5 amol/dołek Europium
HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek,
Reader Control Kit (Eu) po 18 godz. inkubacji, 384sv, 20 mL >1100 %,
delta F dla wysokiego kalibratora >25 %,
delta F dla niskiego kalibratora

LUM <8 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu*

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)

Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s,
funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +5 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 45 x 51 x 47
Waga [kg] 49

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

[29] =>

Specyfikacja

MODEL PHERAstar FSX
Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji,
intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA Fluorescencja,
Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
równoległa podwójna emisja we wszystkich metodach,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne czasu rzeczywistego,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 3456-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)
Źródła światła* wysokoenergetyczna lampa błyskowa,
laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA,
laser azotowy do TRF i TR-FRET
Detektory*

cztery niezależne fotopowielacze o niskim poziomie szumów dedykowane do każdej z metod pomiarowych,
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

filtry optyczne do 6 kompletnych modułów (filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisji) dopasowane do metod pomiarowych,
monochromator ABS: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI Top: <8 amol/dołek Fluoresceiny, Bottom: <50 amol/dołek Fluoresceiny
FP <1 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny
TRF <0,5 amol/dołek Europium
HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek,
Reader Control Kit (Eu) po 18 godz. inkubacji, 384sv, 20 mL >1100 %,
delta F dla wysokiego kalibratora >25 %,
delta F dla niskiego kalibratora

LUM <8 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu*

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)

Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s,
funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +5 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 45 x 51 x 47
Waga [kg] 49

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

[ccs_field_04] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • spektrometr UV/Vis,
 • fluorescencja Time-Resolved High-End,
 • fluorescencja Time-Resolved High-End z wykorzystaniem lasera,
 • AlphaScreen/AlphaLISA z wykorzystaniem lasera,
 • 2 dozownik reagentów,
 • inkubacja w temp. do 65ºC,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • moduły optyczne.
[30] =>

Wyposażenie opcjonalne

 • spektrometr UV/Vis,
 • fluorescencja Time-Resolved High-End,
 • fluorescencja Time-Resolved High-End z wykorzystaniem lasera,
 • AlphaScreen/AlphaLISA z wykorzystaniem lasera,
 • 2 dozownik reagentów,
 • inkubacja w temp. do 65ºC,
 • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1cm,
 • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
 • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
 • moduły optyczne.
[ccs_field_05] => https://www.youtube.com/embed/iEvMdmQbIuo?enablejsapi=1 [31] => https://youtu.be/iEvMdmQbIuo [ccs_field_06] => [32] => [ccs_field_07] => 472-201 [33] => 472-201 [ccs_field_08] => 0 [34] => 0 [ccs_field_09] => 0 [35] => 0 [ccs_field_10] => 003-09-1-PHERAstarFSX-0 [36] => 003-09-1-PHERAstarFSX-0 [ccs_field_11] => [37] => [ccs_field_12] => #po,#po;Czytniki fluorescencji,Fluorescence readers;Czytniki wielodetekcyjne,Multi-mode plate readers;Fluorymetry,Fluorometers [38] => #po,#po;Czytniki fluorescencji,Fluorescence readers;Czytniki wielodetekcyjne,Multi-mode plate readers;Fluorymetry,Fluorometers [ccs_field_13] => [39] => [superior_status] => 0 [40] => 0 [41] => 4745 [cena_netto] => 0.00 [42] => 0.00 [cena_brutto] => 0.00 [43] => 0.00 [prom_netto] => 0.00 [44] => 0.00 [prom_brutto] => 0.00 [45] => 0.00 [vat] => [46] => [kod] => 003-09-1-PHERAstarFSX-0 [47] => 003-09-1-PHERAstarFSX-0 [magazyn] => 0 [48] => 0 [magazyn_on] => 0 [49] => 0 [producent] => 4409 [50] => 4409 [waga] => 0 [51] => 0 [dostawa] => [52] => [promo] => 0 [53] => 0 [modul] => [54] => [dostepny] => 0 [55] => 0 [count_sale] => 0 [56] => 0 [rabat] => [57] => [proa3m] => 0 [58] => 0 [59] => 0 )

Producent:

Akcje:

Opis ogólny

PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS

The Gold Standard for High-Throughput Screening

PHERAstar FSX jest następną generacją czytników mikropłytkowych firmy BMG LABTECH do badań High-Throughput Screening. Urządzenie zbudowane zostało na bazie modelu PHERAstar Plus, jednak posiada kilka nowych unikalnych funkcji. Niemiecka precyzja i najnowsza technologia czynią PHERAstar FSX Złotym Standardem dla badań HTS.

PHERAstar FSX pozwala na pomiary w następujących technologiach detekcji:

 • super szybki pomiar spektrum absorbancji UV/Vis (zakres 220–1000 nm),
 • ntensywność fluorescencji - (włączając FRET),
 • polaryzacja fluorescencji,
 • TR Fluorescencja (Time-Resolved) (włączając TR-FRET),
 • High-End AlphaScreen® / AlphaLISA®,
 • luminescencja włączając BRET.

Sekwencyjne podwójne wzbudzenie, jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz obliczenia współczynników sygnałów stanowią fragment możliwości urządzenia dla badań multichromatycznych takich jak FRET, TR-FRET, BRET oraz FP.

Specjalne moduły optyczne dostosowane do wykorzystywanej aplikacji aktywowane są za pomocą kliknięcia myszą. Wszystkie wymagane do pomiaru komponenty wybierane są automatycznie. Możliwości urządzenia są powiększone poprzez odczyt górny i dolny, wbudowane dozowniki odczynników, precyzyjną kontrolę temperatury oraz wielofunkcyjne wytrząsanie. PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną czułość, szybkość pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatów płytek, do 1536-dołkowej włącznie.

Technologia - Tandem

 W czytniku PHERAstar FSX zastosowana jest najnowsza technologia Tandem łącząca dwie technologie:

 • ultraszybki pomiar spektrum absorbancji w zakresie UV/Vis,
 • wysokoczuły system filtrów pomiaru fluorescencji.

Innowacyjny system optyczny

Niedościgniona czułość urządzenia PHERAstar FSX (fluorymetr, luminometr i spektrofotometr) bbazuje na nowym systemie optycznym opartym na optyce z soczewkami pozwalającymi na pracę z trzema różnymi źródłami światła. Dzięki temu możliwy jest jednoczesny pomiar podwójnej emisji oraz wybór odczytu od góry lub od dołu. W zależności od aplikacji użytkownik może korzystać z następujących źródeł:

 • wysokoenergetyczna lampa ksenonowa,
 • laser azotowy dla TRF/TR-FRET,
 • laser dla AlphaScreen®.

W czytniku PHERAstar FSX użyte są dwie pary selekcjonowanych fotopowielaczy (PMT). Pierwsza para fotopowielaczy służy do pomiaru jednoczesnej luminescencji lub jednoczesnej fluorescencji. Druga para służy do pomiaru aplikacji opartych o fluorescencję TR.

Zastosowanie lasera azotowego powiększyło znacznie zakres zastosowań czytnika oraz pozwoliło na pomiar TR-FRET w bardzo szybkim trybie „flying mode”. W tym trybie wzbudzona laserem molekuła donora jest tak mocno, że pomiar w dołku odbywa się bez zatrzymania płytki. Pozwoliło to osiągnąć radykalne skrócenie czasu pomiaru.

Jednoczesna Podwójna Emisja

Firma BMG LABTECH jest pionierem w zastosowaniu jednoczesnego pomiaru emisji w czytnikach mikropłytek. Wiele aplikacji wymaga pomiaru przy dwóch długościach fali. Jednoczesny pomiar emisji pozwala na dwukrotne skrócenie czasu pomiaru, a także koryguje błędy związane z różnoczasowym odczytem próby i efekty związane z oznaczeniem takim jak photobleaching, wygaszanie sygnału kinetycznego, fluktuacje temperatury, pH oraz parowanie. Jednoczesny pomiar emisji może być użyty przy jakimkolwiek pomiarze z dwoma długościami fali lub pomiarem wektora polaryzacji włączając FP, FRET i HTRF®.

Moduły optyczne

Moduły optyczne specyficzne dla aplikacji są sercem PHERAstar FSX. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy włączając filtry wzbudzenia oraz emisji, zwierciadła dichroiczne, rozdzielacze wiązki oraz filtry polaryzacyjne. PHERAstar FSX może pomieścić jednocześnie do 6 modułów optycznych łatwo wymienialnych na inne w ciągu kilku sekund. Każdy z modułów posiada oznakowanie kodem paskowym pozwalające na automatyczny wybór modułu do przeprowadzanego oznaczenia.

Automatyczna regulacja ogniskowania

PHERAstar FSX wyposażony jest w układ automatycznej regulacji ogniskowania dla odczytów od dołu i od góry. Regulacja ogniskowania odbywa się z krokiem 0,1 mm. System optyczny ogniskuje światło wzbudzenia w małym punkcie w centrum dołka. Daje to bardzo wysoką czułość urządzenia dla wszystkich rodzajów płytek do formatu 1536-dołkowego. Funkcja ta eliminuje wpływ geometrii płytki, objętości próbki, naprężeń powierzchni oraz parowania próbki. Automatyczna regulacja zapewnia najlepszy stosunek sygnał/szum dla każdego rodzaju płytki, aplikacji i objętości próby.

Monitor Krzywej Wygaszania

PHERAstar FSX oferuje unikalną funkcję monitora krzywej wygaszania dla trybów AlphaScreen oraz TRF. Funkcja ta pozwala na wizualizację krzywej wygaszania dla pomiarów TR. Umożliwia to optymalizację parametrów odczytu dla każdego oznaczenia.

Zaawansowane skanowanie komórek

PHERAstar FSX zapewnia niedoścignioną jakość odczytu górnego i dolnego. Zmiana trybu dokonywana jest automatycznie z poziomu oprogramowania. Odczyt dolny pozwala na wysokorozdzielcze skanowanie w aplikacjach opartych na komórkach. PHERAstar FSX pozwala na wielokrotny pomiar każdego dołka z rozdzielczością 30 x 30 punktów. Oprogramowanie pozwala na graficzne zobrazowanie punktów pomiarowych oraz tworzy mapę skanowanego obszaru dla każdego dołka. Unikalna funkcja uśredniania orbitalnego pozwala na pomiar niehomogenicznych prób w dołkach.

Ultra szybki spektrofotometr

PHERAstar FSX jest pierwszym wielodetekcyjnym czytnikiem HTS z wbudowanym spektrofotometrem UV/Vis. Dzięki tej technologii możliwy jest pomiar spektrum absorbancji w zakresie 220–1000 nm z wyborem rozdzielczości od 1 do 10 nm. Pełne spektrum jest mierzone w czasie mniejszym niż 1 sekunda dla każdego dołka. Ten sposób pomiaru jest wyraźnie szybszy od innych konwencjonalnych sposobów pomiaru. Dodatkową zaletą jest pomiar do 8 wartości dyskretnych jednocześnie.

Czułość i szybkość

PHERAstar FSX jednoczy szybki odczyt potrzebny w aplikacjach HTS z wysoką czułością odczytu małych objętości prób. Użytkownik może zawsze znaleźć idealny kompromis pomiędzy szybkością i czułością zmieniając ilość błysków lampy. W trybie „flash” PHERAstar FSX może odczytać płytkę 1536-dołkową w ciągu 27 sekund, co czyni to urządzenie jednym z najszybszych czytników wielodetekcyjnych. Niedościgniona czułość daje idealne parametry S/N, %CV i wartość Z’ nawet dla małych objętości prób.   

Specyfikacja

MODEL PHERAstar FSX
Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji,
intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA Fluorescencja,
Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
równoległa podwójna emisja we wszystkich metodach,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne czasu rzeczywistego,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 3456-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)
Źródła światła* wysokoenergetyczna lampa błyskowa,
laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA,
laser azotowy do TRF i TR-FRET
Detektory*

cztery niezależne fotopowielacze o niskim poziomie szumów dedykowane do każdej z metod pomiarowych,
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

filtry optyczne do 6 kompletnych modułów (filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisji) dopasowane do metod pomiarowych,
monochromator ABS: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI Top: <8 amol/dołek Fluoresceiny, Bottom: <50 amol/dołek Fluoresceiny
FP <1 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny
TRF <0,5 amol/dołek Europium
HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek,
Reader Control Kit (Eu) po 18 godz. inkubacji, 384sv, 20 mL >1100 %,
delta F dla wysokiego kalibratora >25 %,
delta F dla niskiego kalibratora

LUM <8 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu*

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)

Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s,
funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +5 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 45 x 51 x 47
Waga [kg] 49

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

Modele

 • PHERAstar FSX

Indeksy produktu

Specyfikacja

MODEL PHERAstar FSX
Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji,
intensywność fluorescencji - włączając FRET,
luminescencja (flash i glow) - włączając BRET,
absorbancja UV/Vis - monochromator lub filtry,
AlphaScreen/AlphaLISA Fluorescencja,
Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki,
pomiary endpoint i kinetyczne,
sekwencyjne pomiary wzbudzenia,
sekwencyjne pomiary emisji,
równoległa podwójna emisja we wszystkich metodach,
skan spektralny absorbancji,
pomiary ratiometryczne czasu rzeczywistego,
skanowanie dołka

Formaty mikropłytek* 6- do 3456-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)
Źródła światła* wysokoenergetyczna lampa błyskowa,
laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA,
laser azotowy do TRF i TR-FRET
Detektory*

cztery niezależne fotopowielacze o niskim poziomie szumów dedykowane do każdej z metod pomiarowych,
element CCD do absorbancji UV/VIS

Wybór długości fali*

filtry optyczne do 6 kompletnych modułów (filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisji) dopasowane do metod pomiarowych,
monochromator ABS: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali

Czułość FI Top: <8 amol/dołek Fluoresceiny, Bottom: <50 amol/dołek Fluoresceiny
FP <1 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny
TRF <0,5 amol/dołek Europium
HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek,
Reader Control Kit (Eu) po 18 godz. inkubacji, 384sv, 20 mL >1100 %,
delta F dla wysokiego kalibratora >25 %,
delta F dla niskiego kalibratora

LUM <8 amol/dołek ATP
AlphaScreen <100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)
ABS

dokładność: <1% przy 2 OD,
precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD,
zakres dynamiki: 0-4 OD

Czas odczytu*

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536);
10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)

Dozowniki odczynników*

do 2 wbudowanych dozowników reagentów,
indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL),
prędkość iniekcji regulowana do 420 µL/s,
funkcja „back flushing”

Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
Inkubacja* [°C] +5 powyżej temp. otoczenia do +45 (65 opcjonalnie)
Oprogramowanie wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11
Wymiary (W x D x H) [cm] 45 x 51 x 47
Waga [kg] 49

* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika

Modele

 • PHERAstar FSX

Oprogramowanie MARS

Program obliczeniowy dołączony do czytników firmy BMG Labtech.

 • Cena brutto 0.00pln
 • Cena netto 0.00pln
 • szczegóły

  Wyposażenie opcjonalne

  • spektrometr UV/Vis,
  • fluorescencja Time-Resolved High-End,
  • fluorescencja Time-Resolved High-End z wykorzystaniem lasera,
  • AlphaScreen/AlphaLISA z wykorzystaniem lasera,
  • 2 dozownik reagentów,
  • inkubacja w temp. do 65ºC,
  • płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1cm,
  • płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL, 1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu (kontrola dokładności),
  • stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne przeładowywanie,
  • moduły optyczne.

  Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

  Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

  Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

  Zawartość cnb_search
  Zawartość cnb_user
  Zawartość cnb_mail
  Zawartość cnb_call