Komory laminarne do inżynierii środowiskowej

Wielofunkcyjne stacje robocze z przepływem laminarnym zapewniające warunki sterylne umożliwiające hodowlę komórek, izolację komórek macierzystych oraz niektóre procedury IVF dzięki zastosowaniu kontroli ...

szczegóły

Systemy kontrolowanego zamrażania

Systemy kontrolowanego zamrażania próbek składają się z kontrolerów o różnym zaawansowaniu technicznym, kriokomór, łaźni na ciekły azot oraz rejestratorów temperatur...

szczegóły

Inkubator przenośny IVF

Inkubator przenośny służy do przenoszenia żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze. Wahania temperatury i różnica między temperaturami poszczególnych pr&oa...

szczegóły

Stoliki, płyty i bloki grzejne

Stoliki grzejne do mikroskopu używane są do utrzymywania próbek w  temperaturze z zakresu +2°C powyżej temp. otoczenia do temperatury +55°C. Posiadają otwory 12mm i 22 mm, co sprawia, że ...

szczegóły

System aktywacji fuzji

System aktywacji fuzji komórek wykorzystuje sygnały sinusoidalne i impulsowe sygnały fuzji.

szczegóły

System witryfikacji

System witryfikacji komórek posiada specjalnie zaprojektowany blok do wstępnego schładzania próbek, co zapewnia ultraszybkie zamrażanie materiału bez zpotrzeby zanurzania i bezpośredniego kont...

szczegóły

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

Zawartość cnb_search
Zawartość cnb_user
Zawartość cnb_mail
Zawartość cnb_call