pokaż:

System powiadamiania i monitorowania Innubio

System Innubio pozwala na informowanie o wystąpieniu zdarzeń np. alarmowych za pomocą powiadomień emailowych i na stronie www systemu oraz monitorowanie i zapis parametrów nadzorowanego urządzenia.

szczegóły

System powiadamiania i monitorowania Innubio GSM

System Innubio GSM pozwala na ciągłe monitorowanie parametrów wraz z ich ciągłym zapisem oraz informowanie o wystąpieniu zdarzeń np. alarmowych.

szczegóły

System powiadamiania i monitorowania GSM

System GSM pozwala na informowanie użytkownika o stanach alarmowych nadzorowanego urządzenia.

szczegóły

Usługa WiRe™

Standardowa usługa rejestracji i powiadamiania o zdarzeniach dla urządzeń firmy Daihan.

szczegóły

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

Zawartość cnb_search
Zawartość cnb_user
Zawartość cnb_mail
Zawartość cnb_call