Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad innowacyjną komorą badawczą, w postaci gradientowej i modułowej, przeznaczoną do hodowli eksperymentalnej roślin.

Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie:1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw"

WspółfinansowanieŚrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja pośrednicząca:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


Nazwa instytucji:Projekt RPMA.01.02.00-14-9383/17-00

Okres realizacji:29.08.2018 - 29.02.2020

Beneficjent:BIOGENET Grzegorz Chorzewski


Przyznane dofinansowanie:979 888,32 PLN

Wkład własny:570 298,02 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu:1 550 186,34 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Przedmiot projektu dotyczy przeprowadzenia prac B+R umożliwiających opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu, tj. innowacyjnej w skali świata komory badawczej w postaci gradientowej i modułowej, przeznaczonej do hodowli eksperymentalnej roślin. Główną funkcjonalnością komory będzie możliwość zapewnienia i odwzorowania w jej wnętrzu takich parametrów, które umożliwią wierne odzwierciedlenie warunków klimatycznych, w celu osiągnięcia powtarzalności badań wykonywanych przez naukowców zajmujących się eksperymentalną hodowlą roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”.

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

Zawartość cnb_search
Zawartość cnb_user
Zawartość cnb_mail
Zawartość cnb_call